KV Ons Genoegen Schalsum

juni 29, 2014

Heeres en Braams winnaars zachtebalpartij

Filed under: Nieuws KV Ons Genoegen,Uncategorized — kaatsen @ 10:15 am
Tags: ,

Kaatsen Schalsum zachte balZaterdag 28 juni stond de vierde ledenpartij van dit seizoen op het programma. Twaalf senioren van kaatsvereniging Ons Genoegen namen de zachte bal ter hand, een garantie voor zondagspierpijn. Grote afwezige was voorzitter Johan Dirk Cats, die vrijdag met Marrit in het huwelijksbootje stapte en een dag later nog dobberende was.

Zes tweetallen namen het in twee poules tegen elkaar op. Zonder een voorafgaand bijtincident startten rond negen uur ’s avonds de finale en kleine finale. In de finale overtroefden Richard Heeres en Harm Braams het partuur van Niels Heeres en Remko Bekkema (5-3). Voor Drent Braams was het de tweede krans op rij. De kleine finale werd gewonnen door André Hoekstra en Koos Broersma. Zij versloegen Nico Ypma en Titia Tjalma.

Remko Bekkema blijft de tussenstand van het ledenbekerklassement aanvoeren. De Franeker piloot staat inmiddels op negen punten. Zondag 13 juli is de volgende ledenpartij, ditmaal met de klassieke harde bal. Na afloop kan men in het dorpshuis genieten van de WK-finale tussen Nederland en Brazilië.

juli 4, 2013

Twee kaatsers doorbreken EK-grens van 100 punten

Filed under: Nieuws KV Ons Genoegen,Uncategorized — kaatsen @ 1:32 pm
Tags: ,

Zaterdag 29 juni organiseerde kaatsvereniging Ons Genoegen in Schalsum een ledenpartij met zachte bal. Aan deze zomerse kaatspartij, die om 17.00 uur begon, namen negen tweetallen deel.

Na de eerste omloop werd gekaatst in een winnaarsronde en een verliezersronde. In de finale van de winnaarsronde namen voorzitter Johan Dirk Cats en Friese Drent Harm Braams (onlangs winnaar van de merke) het op tegen het familiepartuur van Richard Heeres en Jaap Poelstra. Na een 5-3 voorsprong voor Cats c.s. wisten Heeres c.s. – met enige medewerking van de tegenstanders – het tij te keren en de partij rond 22.30 uur in 5-5 6-2 in hun voordeel te beslissen. Beiden kregen een fraaie krans omgehangen.

Voor Heeres en Poelstra werd het een extra bijzondere avond. Allebei passeerden ze dankzij hun overwinning de grens van 100 punten in het Eeuwig Klassement. In de historie van KV Ons Genoegen was dat vijf herenkaatsers en één dameskaatser eerder gelukt.

De derde prijs ging naar André Hoekstra en Hans Ypma. Maurits Ypma won samen met Niels Arriu de verliezersronde. De prijzen waren spannend: cadeaubonnen met daarop Jip en Janneke.

De tussenstand in de ledenbeker verraadt nog niets over een favoriet voor de heren- of damesbeker. De verschillen zijn nog klein, alles is nog mogelijk. Bekijk ook de andere uitslagen van 2013 op de pagina ‘Uitslagen’.

maart 7, 2013

Tropische Zimon Cats-partij 2012

Filed under: Nieuws KV Ons Genoegen,Uncategorized — kaatsen @ 10:44 am
Tags: ,

Zondag 9 september stond in Schalsum weer de Zimon Cats-partij (vrije formatie) op het programma. Dit was voor leden van kaatsvereniging Ons Genoegen dit jaar de laatste kans om hun kwaliteiten te tonen.

Zeven parturen bonden de strijd met elkaar aan. Onder bijna tropische omstandigheden werd in een winnaars- en verliezersronde gekaatst om de prijzen en de kransen. Als grote verrassing kwam aan het einde van de dag het partuur van de familie Bloemsma als overwinnaar uit de bus.

Een heel sterk kaatsende Siard (pupillenjongen) was menig senior de baas op het Schalsumer veld. Ook vader Arnold en moeder Anita kaatsten goed. Zo vormde dit gezin een niet te nemen horde voor de andere parturen. In de finale delfde het partuur van Wilfred Idsinga, Theo Smit en Sylvia Wolbers met 5-2 het onderspit.

De finale in de verliezersronde (Marten Krol, Titia Tjalma en Koos Broersma versus André Hoekstra, Jelke Hoekstra en Catrinus Straatsma) werd een echte kraker, die pas op 5-5 6-6 in het voordeel van Krol c.s. werd beslist.

De uitslag

Winnaarsronde:

1. Siard Bloemsma, Arnold Bloemsma, Anita Bloemsma

2. Wilfred Idsinga, Theo Smit, Sylvia Wolbers

Verliezersronde:

1. Marten Krol, Titia Tjalma, Koos Broersma

2. André Hoekstra, Jelke Hoekstra, Catrinus Straatsma

maart 2, 2013

Uitnodiging zaalkaatspartij (v.f.) KV Ons Genoegen: 10 maart 2013

Filed under: Nieuws KV Ons Genoegen,Uncategorized — kaatsen @ 1:27 pm
Tags: , ,

Op zondag 10 maart 2013 organiseert kaatsvereniging Ons Genoegen haar jaarlijkse
zaalkaatspartij. Dit jaar heeft het bestuur gekozen voor een nieuwe opzet: een vrijeformatiepartij met zachte bal.

Slechts één lid van het partuur hoeft lid te zijn van de kaatsvereniging. Kortom, trek je familieleden, vrienden en kennissen van de bank voor een lekker potje kaatsen!

Heb je zin om zondag 10 maart (13.00-17.00 uur) met de zachte bal te kaatsen in sporthal De Trije in Franeker? Geef je dan snel als partuur op, want vol is vol. Graag om 12.45 uur aanwezig in De Trije.

Het heeft de voorkeur als elk partuur bestaat uit een A-, B- en C-kaatser. Zo worden de krachtsverschillen niet te groot en wordt dit voor eenieder een gezellige dag.

Opgave

Opgeven kan tot en met zaterdag 9 maart bij Johan Dirk Cats:

  • johandirkcats@hotmail.com
  • 06 51 84 04 72

Binnenkort worden overigens alle klassementen op deze website geactualiseerd.

september 13, 2010

Zimon Cats-partij: familieparturen winnen de prijzen

Filed under: Nieuws KV Ons Genoegen,Uncategorized — kaatsen @ 7:49 am
Tags: , , , , ,

Kaatsvereniging Ons Genoegen uit Schalsum organiseerde zondag de traditionele vrijeformatiepartij voor leden. Zes parturen betraden het strijdperk. Na de poulefase was het tijd voor de finales.

In de grote finale troefde het op voorhand favoriete partuur van Guido, Luuk en Daan Vermei dat van Richard Heeres, Niels Heeres en Jaap Poelstra met 5-4 6-0 af. ‘Den Hollanders’ konden hun gevel ’s avonds dus uitgebreid in de bloemetjes zetten. Ook de derde prijs ging naar een familiepartuur: Johan Dirk Cats en zussen Jitske en Josefa.

Ledenbeker
De strijd om de ledenbeker is nog niet gestreden. Na de Zimon Cats-partij maken bij de heren nog twee kaatsers kans op de trofee: Luuk Vermei (10 punten) en André Hoekstra (8 punten). Bij de dames is alles nog mogelijk. Titia Tjalma (2 punten), Jitske Cats (1) en Josefa Cats (1) staan hoog in de ranking, maar kunnen zomaar worden voorbijgestreefd.

Eeuwig Klassement
Door de zege van Vermei c.s. stijgen de drie familieleden in het Eeuwig Klassement. Luuk (van 28 naar 26) heeft dankzij een formidabel kaatsjaar de top 25 in het vizier. Zijn grootste concurrent voor een entree in dit elitesegment lijkt vooralsnog Niels Heeres, die één punt minder dan hem heeft vergaard. Daan stijgt van plek 49 naar 43 en Guido (van 71 naar 64) maakt de grootste sprong.

In de top 10 verstevigen Jaap Poelstra en Richard Heeres hun posities, terwijl Johan Dirk Cats nu de 21e plek in het Eeuwig Klassement deelt met de illustere Fetze Kooistra.

Klik hier voor een actueel overzicht van het Eeuwig Klassement Heren

mei 29, 2010

Kaatspartij Federatie Franekeradeel afdelingen in Schalsum (5 & 6 juni)

Adverteren bij Daisycon

De Federaasje Frentsjerteradiel (Federatie Franekeradeel) organiseert zaterdag 5 juni (jeugd) en zondag 6 juni (senioren) de jaarlijkse Federatiepartij voor afdelingen. Tientallen afdelingsparturen uit Achlum, Dongjum, Franeker, Hitzum, Herbaijum, Midlum, Peins, Ried, Schalsum, Zweins en Tzum zullen op het reguliere kaatsveld en een speciaal aangelegd kaatsveld van KV Ons Genoegen deelnemen aan deze grote kaatspartij.

De seniorenpartij op zondag 6 juni wordt voorafgegaan door de traditionele receptie. Deze vindt plaats in dorpshuis It sté en begint om 09.00 uur. Meer informatie: http://www.federatiefranekeradeel.nl.

Adverteren bij Daisycon

Johan Wolbers winnaar ledenpartij met zachte bal

Filed under: Nieuws KV Ons Genoegen,Uncategorized — kaatsen @ 11:39 am
Tags: , ,

Eerste Pinksterdag werd dit seizoen voor het eerst met de zachte bal gekaatst. Op het warme, droge kaatsveld van Schalsum was het prima toeven. Dankzij de inderhaast opgetrommelde Sipke Boorsma kon in acht tweetallen worden gekaatst volgens het Fryslân Keatst-systeem. Na drie omlopen waren de winnaars bekend. Johan Wolbers won als enige drie partijen en daarmee de krans. Jan de Vlas vergaarde 18 punten, evenals Catrinus Straatsma en André Hoekstra. Op basis van het aantal tegeneersten werd Jan 2e en André 3e.

Met zijn eerste krans van dit seizoen verdiende Johan Wolbers 3 punten voor de ledenbeker én het Eeuwig Klassement. Het betekende voor Wolbers een nieuwe mijlpaal in zijn lange kaatscarrière bij KV Ons Genoegen: hij bereikte in het Eeuwig Klassement de magische grens van 100 punten en is daarmee de vijfde herenkaatser in de 113-jarige historie van de kaatsvereniging die dat mocht beleven.

In het ledenbekerklassement voor heren is het spannend. Luuk Vermei en Johan Wolbers gaan aan kop met 5 punten, maar worden belaagd door een groepje kaatsers met slechts één of twee punten minder. Bij de dames blijft Titia Tjalma met 2 punten de lijst aanvoeren.

april 23, 2010

Dinsdag 27 april: eerste competitieronde KV Ons Genoegen Schalsum

Filed under: Nieuws KV Ons Genoegen,Uncategorized — kaatsen @ 5:31 am
Tags: , ,

Na een lange winterperiode kan thuis de zoektocht naar de kaatsmof beginnen. Dinsdag 27 april om 19.30 uur start de ledencompetitie van kaatsvereniging Ons Genoegen. De ideale gelegenheid om alvast balgevoel op te doen met het oog op de Koninginnedagpartij van 30 april. Graag op tijd aanwezig zijn, zodat we voor schemertijd klaar zijn.

maart 27, 2010

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering KV Ons Genoegen Schalsum – 8 april

Filed under: Nieuws KV Ons Genoegen,Uncategorized — kaatsen @ 11:28 am
Tags: , , ,

De Algemene Ledenvergadering van KV Ons Genoegen vindt plaats op donderdag 8 april 2010 in dorpshuis It Sté. We beginnen om 20.00 uur. U als lid bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Afmeldingen graag uiterlijk een uur van tevoren bij secretaris Johan Dirk Cats.

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Verslag Algemene Ledenvergadering 26 maart 2009 (zie AV-Boekje)

3. Jaarverslag 2009 (zie AV-Boekje)

4. Financiën: jaarcijfers 2009

5. Verslag kascommissie (Ellen Broersma & Rinse Sijbesma) 

Benoeming nieuw kascommissielid in de plaats van Rinse Sijbesma.

6. Bestuursverkiezing

Geen mutaties.

7. Pauze

8. Competitie

9. Nachtkaatsen/zachtebalkaatsen

10. Wedstrijdagenda 2010 (zie insteekvel) 

11. Rondvraag

12. Afsluiting

maart 25, 2010

Nieuwe website KV Ons Genoegen Schalsum online

De website alweer in een nieuw jasje? Jazeker! Maar nu in een jasje dat comfortabeler zit en nog beter oogt. De komende tijd zal de website worden gevuld met content en afbeeldingen. Goed nieuws voor de betrokken kaatsers van KV Ons Genoegen: er kunnen weer ‘Kattebelletjes’ worden geschreven. En ook online opgave voor kaatspartijen zal mogelijk zijn. Doel is om de website gereed te hebben vóór de Algemene Ledenvergadering van 8 april.

Blog op WordPress.com.