KV Ons Genoegen Schalsum

maart 27, 2010

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering KV Ons Genoegen Schalsum – 8 april

Filed under: Nieuws KV Ons Genoegen,Uncategorized — kaatsen @ 11:28 am
Tags: , , ,

De Algemene Ledenvergadering van KV Ons Genoegen vindt plaats op donderdag 8 april 2010 in dorpshuis It Sté. We beginnen om 20.00 uur. U als lid bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Afmeldingen graag uiterlijk een uur van tevoren bij secretaris Johan Dirk Cats.

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Verslag Algemene Ledenvergadering 26 maart 2009 (zie AV-Boekje)

3. Jaarverslag 2009 (zie AV-Boekje)

4. Financiën: jaarcijfers 2009

5. Verslag kascommissie (Ellen Broersma & Rinse Sijbesma) 

Benoeming nieuw kascommissielid in de plaats van Rinse Sijbesma.

6. Bestuursverkiezing

Geen mutaties.

7. Pauze

8. Competitie

9. Nachtkaatsen/zachtebalkaatsen

10. Wedstrijdagenda 2010 (zie insteekvel) 

11. Rondvraag

12. Afsluiting

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.