KV Ons Genoegen Schalsum

maart 14, 2013

Zaalkaatspartij 2013: geslaagd experiment

Filed under: Nieuws KV Ons Genoegen,Uncategorized — kaatsen @ 3:28 pm

Zondag 10 maart konden de kaatsers van kaatsvereniging Ons Genoegen voor het eerst dit jaar een balletje slaan. Gelukkig stuurde het bestuur hen niet de wei in, want daarvoor was het deze dag veel te koud. In sporthal De Trije was het ook niet erg warm, maar toch gerieflijker.

Voor het eerst was de zaalkaatspartij een vrijeformatiepartij. Een geslaagd experiment, want maar liefst 21 kaatsers (zeven parturen) deden mee. Ook kaatsers die niet lid zijn van KV Ons Genoegen; van elk partuur moest minimaal één deelnemer lid zijn.

In de finale van de winnaarsronde stonden het favoriete partuur van Marten Krol, Jan de Vlas en Martin van der Vijver oog in oog met het nostalgische partuur van Johan Dirk Cats, Rudy Bruinsma en Remko Bekkema. Krol c.s. wonnen de finale.

De verliezersfinale werd gewonnen door Wilfred Idsinga, Edwin Seepma en Eline Vis. Opvallend: geen enkele Schalsumer ging met een prijs naar huis. Na afloop vond de prijsuitreiking plaats in dorpshuis It Sté. Johan Wolbers verraste de aanwezigen met zijn lekkere balletjes en andere spannende hapjes.

maart 7, 2013

Tropische Zimon Cats-partij 2012

Filed under: Nieuws KV Ons Genoegen,Uncategorized — kaatsen @ 10:44 am
Tags: ,

Zondag 9 september stond in Schalsum weer de Zimon Cats-partij (vrije formatie) op het programma. Dit was voor leden van kaatsvereniging Ons Genoegen dit jaar de laatste kans om hun kwaliteiten te tonen.

Zeven parturen bonden de strijd met elkaar aan. Onder bijna tropische omstandigheden werd in een winnaars- en verliezersronde gekaatst om de prijzen en de kransen. Als grote verrassing kwam aan het einde van de dag het partuur van de familie Bloemsma als overwinnaar uit de bus.

Een heel sterk kaatsende Siard (pupillenjongen) was menig senior de baas op het Schalsumer veld. Ook vader Arnold en moeder Anita kaatsten goed. Zo vormde dit gezin een niet te nemen horde voor de andere parturen. In de finale delfde het partuur van Wilfred Idsinga, Theo Smit en Sylvia Wolbers met 5-2 het onderspit.

De finale in de verliezersronde (Marten Krol, Titia Tjalma en Koos Broersma versus André Hoekstra, Jelke Hoekstra en Catrinus Straatsma) werd een echte kraker, die pas op 5-5 6-6 in het voordeel van Krol c.s. werd beslist.

De uitslag

Winnaarsronde:

1. Siard Bloemsma, Arnold Bloemsma, Anita Bloemsma

2. Wilfred Idsinga, Theo Smit, Sylvia Wolbers

Verliezersronde:

1. Marten Krol, Titia Tjalma, Koos Broersma

2. André Hoekstra, Jelke Hoekstra, Catrinus Straatsma

maart 2, 2013

Uitnodiging zaalkaatspartij (v.f.) KV Ons Genoegen: 10 maart 2013

Filed under: Nieuws KV Ons Genoegen,Uncategorized — kaatsen @ 1:27 pm
Tags: , ,

Op zondag 10 maart 2013 organiseert kaatsvereniging Ons Genoegen haar jaarlijkse
zaalkaatspartij. Dit jaar heeft het bestuur gekozen voor een nieuwe opzet: een vrijeformatiepartij met zachte bal.

Slechts één lid van het partuur hoeft lid te zijn van de kaatsvereniging. Kortom, trek je familieleden, vrienden en kennissen van de bank voor een lekker potje kaatsen!

Heb je zin om zondag 10 maart (13.00-17.00 uur) met de zachte bal te kaatsen in sporthal De Trije in Franeker? Geef je dan snel als partuur op, want vol is vol. Graag om 12.45 uur aanwezig in De Trije.

Het heeft de voorkeur als elk partuur bestaat uit een A-, B- en C-kaatser. Zo worden de krachtsverschillen niet te groot en wordt dit voor eenieder een gezellige dag.

Opgave

Opgeven kan tot en met zaterdag 9 maart bij Johan Dirk Cats:

  • johandirkcats@hotmail.com
  • 06 51 84 04 72

Binnenkort worden overigens alle klassementen op deze website geactualiseerd.

Blog op WordPress.com.