KV Ons Genoegen Schalsum

maart 20, 2012

Marten Krol winnaar zaalkaatspartij

Filed under: Nieuws KV Ons Genoegen,Uncategorized — kaatsen @ 10:54 am

Winnaar Krol vóór de fietstocht terug naar Dronrijp

Zondag 18 maart opende KV Ons Genoegen het kaatsseizoen met een zachtebalkaatspartij in sporthal De Trije. Twaalf leden namen hieraan deel. Er werd volgens het Fryslân Keatst-systeem gekaatst. Scheidend voorzitter Marten Krol mocht uiteindelijk de krans en de wisselschaal meezeulen naar Dronrijp.

De uitslag:
1. Marten Krol
2. Johan Dirk Cats
3. André Hoekstra
4. Ellen Broersma

Blog op WordPress.com.