KV Ons Genoegen Schalsum

juni 3, 2011

Let op: wijzigingen in wedstrijdagenda!

Filed under: Nieuws KV Ons Genoegen,Uncategorized — kaatsen @ 9:14 am

Afgelopen zondag (29 mei) werd de zachtekaatsbalpartij voor leden om diverse redenen afgelast. Het bestuur zal voor deze laagdrempelige partij binnenkort een nieuwe datum prikken.

Op de wedstrijdagenda staat dat op 4 en 5 juni de merkepartij voor respectievelijk jeugd en senioren plaatsvindt. De Schalsumer merke is echter verschoven naar het weekend van 18 en 19 juni. Een dezer dagen zal het merkeprogramma bij de leden van KV Ons Genoegen in de bus vallen.

Zesdorpenpartij Schalsum: Jaap Poelstra en Titia Tjalma in de kransen

Filed under: Nieuws KV Ons Genoegen,Uncategorized — kaatsen @ 9:12 am

Zondag 22 mei was KV Ons Genoegen gastheer van de Zesdorpen. Een herkansing na de in 2010 in het water gevallen Zesdorpenpartij. Ditmaal verlieten de kaatsers het veld met droge voeten.

Met slechts zeven parturen werden een winnaarsronde en verliezersronde verkaatst. In de finale stonden twee jonge Schalsumers tegenover elkaar: Titia Tjalma en Arjan Arriu. De jongste van het stel delfde uiteindelijk het onderspit. Net als Titia werd Jaap Poelstra verwend met fijne flora.

De complete uitslag:

Winnaarsronde
1. Roland van Wier (Peins), Jaap Poelstra (Franeker), Titia Tjalma (Schalsum)
2. Arjan Arriu (Schalsum), Douwe Rienstra (Peins), Danny Kooistra (Ried)

Verliezersronde
1. Dennis Scheen (Ried), Danny van der Berg (Ried), Jelle de Waard (Ried)

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.