KV Ons Genoegen Schalsum

mei 29, 2010

Kaatspartij Federatie Franekeradeel afdelingen in Schalsum (5 & 6 juni)

Adverteren bij Daisycon

De Federaasje Frentsjerteradiel (Federatie Franekeradeel) organiseert zaterdag 5 juni (jeugd) en zondag 6 juni (senioren) de jaarlijkse Federatiepartij voor afdelingen. Tientallen afdelingsparturen uit Achlum, Dongjum, Franeker, Hitzum, Herbaijum, Midlum, Peins, Ried, Schalsum, Zweins en Tzum zullen op het reguliere kaatsveld en een speciaal aangelegd kaatsveld van KV Ons Genoegen deelnemen aan deze grote kaatspartij.

De seniorenpartij op zondag 6 juni wordt voorafgegaan door de traditionele receptie. Deze vindt plaats in dorpshuis It sté en begint om 09.00 uur. Meer informatie: http://www.federatiefranekeradeel.nl.

Adverteren bij Daisycon

Johan Wolbers winnaar ledenpartij met zachte bal

Filed under: Nieuws KV Ons Genoegen,Uncategorized — kaatsen @ 11:39 am
Tags: , ,

Eerste Pinksterdag werd dit seizoen voor het eerst met de zachte bal gekaatst. Op het warme, droge kaatsveld van Schalsum was het prima toeven. Dankzij de inderhaast opgetrommelde Sipke Boorsma kon in acht tweetallen worden gekaatst volgens het Fryslân Keatst-systeem. Na drie omlopen waren de winnaars bekend. Johan Wolbers won als enige drie partijen en daarmee de krans. Jan de Vlas vergaarde 18 punten, evenals Catrinus Straatsma en André Hoekstra. Op basis van het aantal tegeneersten werd Jan 2e en André 3e.

Met zijn eerste krans van dit seizoen verdiende Johan Wolbers 3 punten voor de ledenbeker én het Eeuwig Klassement. Het betekende voor Wolbers een nieuwe mijlpaal in zijn lange kaatscarrière bij KV Ons Genoegen: hij bereikte in het Eeuwig Klassement de magische grens van 100 punten en is daarmee de vijfde herenkaatser in de 113-jarige historie van de kaatsvereniging die dat mocht beleven.

In het ledenbekerklassement voor heren is het spannend. Luuk Vermei en Johan Wolbers gaan aan kop met 5 punten, maar worden belaagd door een groepje kaatsers met slechts één of twee punten minder. Bij de dames blijft Titia Tjalma met 2 punten de lijst aanvoeren.

mei 19, 2010

23 mei: ledenkaatspartij met zachte bal

Filed under: Nieuws KV Ons Genoegen,Uncategorized — kaatsen @ 7:51 am

Zondag (Eerste Pinksterdag) staat de tweede ledenpartij van dit jaar op de agenda. Een bijzondere partij, want met zachte bal op het veld. Vorig jaar werd deze partij overheerst door de oudere garde (Koos Broersma, Jelke Hoekstra, Catrinus Straatsma). Dit jaar kunnen de ‘jonkies’ revanche nemen. De ledenpartij begint om 12.00 uur. Opgave tot en met zaterdag bij Johan Dirk Cats: 0517 23 43 91, johandirkcats@hotmail.com

mei 1, 2010

Johan Dirk Cats wint Koninginnedagpartij opnieuw

Filed under: Nieuws KV Ons Genoegen,Uncategorized — kaatsen @ 12:05 pm

Vrijdag is kaatsvereniging Ons Genoegen uit Schalsum het seizoen gestart met de traditionele Koninginnedagpartij voor leden. Bij prachtig weer betraden zes parturen het heilige gras. Het tweemanspartuur Johan Dirk Cats en André Hoekstra maakte zijn favorietenrol meer dan waar.

In de finale wonnen de heren van Johan Wolbers, Luuk Vermei en Titia Tjalma. De derde prijs ging naar Marten Krol, Wilfred Idsinga en Waling Meijer. Johan Dirk Cats schreef de Koninginnedagpartij voor de vierde keer op rij op zijn naam. De prachtige kransen werden aangeboden door tekstbureau Teksttalenten.

Blog op WordPress.com.